تبلیغات
کانون خیریه سلامت رفتار سپینود دانشگاه علوم پزشکی تبریز - سخن بزرگان
 

بهترین افراد کسانی هستند که به خلق نیکی می کنند بدون آنکه در نظر داشته باشند که آنها خوبند یا بد.

حضرت پیامبر (ص)

اگر درباره کسی نیکی کردی پوشیده دار و اگر کسی درباره تو نیکی کرد آشکار ساز.

حضرت علی (ع)

بها و ارزش هر انسان به اندازه ی نیکوکاری و حسن عمل او می باشد.

حضرت علی (ع)

نیکوکاری در مراحل اولیه تا اندازه ای زحمت دارد و هر قدر در این راه بیشتر رفتیم توانایی ما زیادتر خواهد شد، گویی کارهای خوب مادرانی هستند که به مرور ایام فرزندان زیادی از آنها متولد می شود.

لرد آویبوری

هیچ موجودی به موجود دیگر نیکی نکرد، مگر این که روی ابلیس را بخراشید و مجروح ساخت پس هر اندازه که بتوانی احسان کن.

امام صادق (ع)

نیکی همه چیز را مغلوب می کند و خودش هرگز مغلوب نمی شود.

تولستوی

تا بتوانی ز کسی نیکویی دریغ مدار که روزی نیکویی بر دهد.

کیکاووس

دوای همه ی دردها نیکی است به شرطی که ندانند شما نیک هستید و نیکی می کنید، وگرنه نمی گذارند که نیک بمانید.

محمد حجازی

هر که در حال توانایی نیکویی نکند در حال ناتوانی سختی بیند.

سعدی

مرد بزرگ به نیازمندان کمک می کند نه به دارندگان تا به دارایی خود بیفزاید.

کنفوسیوس

نوشته شده در تاریخ جمعه بیستم آبانماه سال 1390 توسط محمد مظفری
|تمامی حقوق این وبلاگ برای كانون سپینود محفوظ است|