تبلیغات
کانون خیریه سلامت رفتار سپینود دانشگاه علوم پزشکی تبریز - جعبه خالی
 

در شهری دور افتاده، خانواده فقیری زندگی میکردند. پدر خانواده از

اینکه دختر 5 سالهاشان مقداری پول برای خرید کاغذ کادوی طلایی

رنگ مصرف کرده بود، ناراحت بود چون همان قدر پول هم به سختی

به دست میآمد. دخترک با کاغذ کادو یک جعبه را بسته بندی کرده و

آن را زیر درخت کریسمس گذاشته بود.

صبح روز بعد، دخترک جعبه را نزد پدرش برد و گفت: بابا، این هدیه

من است. پدر جعبه را از دختر خردسالش گرفت و آن را باز کرد.

داخل جعبه خالی بود!

 

پدر با عصبانیت فریاد زد: مگر نمیدانی وقتی به کسی هدیه میدهی

باید داخل جعبه چیزی هم بگذاری؟

اشک از چشمان دخترک سرازیر شد و با اندوه گفت: بابا جان، من

پول نداشتم ولی در عوض هزار بوسه برایت داخل جعبه گذاشتم.

چهره پدر از شرمندگی سرخ شد، دختر خردسالش را بغل کرد و او

را غرق بوسه کرد.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و چهارم آذرماه سال 1390 توسط محمد مظفری
|تمامی حقوق این وبلاگ برای كانون سپینود محفوظ است|